Welkom in de Abdijkerk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Op deze pagina vertellen we iets over de diverse wandborden en gedenkborden. Allereerst het bord dat de Abdijkerk beroemd maakte tot ver over de landsgrenzen. Wie meer wil weten kan het boekje "750 jaar Abdijkerk" inkijken.
Het Hennebergbord -1- Aan de zuidmuur van de kerk hangt een bord dat Loosduinen beroemd heeft gemaakt tot over de grenzen. Het vertelt - rechts in het Latijn, links in het Nederlands - de legende van de gravin van Henneberg. Deze gravin (13e eeuw) had een vrouw beledigd die van een tweeling was bevallen door erop te zinspelen dat zij een minnaar zou hebben. In die tijd werd het krijgen van een tweeling namelijk als een teken van ontrouw gezien. De vrouw werd woedend en wenste, ziende dat de gravin zwanger was, dat deze evenveel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn - daarmee insinuerend dat de gravin 365 minnaars had! Volgens de legende beviel de gravin inderdaad van 365 kinderen, die in deze kerk door de bisschop van Utrecht werden gedoopt. Helaas stierven zowel moeder als kroost een uur na de geboorte; zij werden in deze kerk begraven.
Het Hennebergbord -2- Eeuwenlang zijn de tentoongestelde doopbekkens een trekpleister geweest, met name voor vrouwen die geen kinderen konden baren: het aanraken van de doopbekkens zou de vruchtbaarheid bevorderen. Het zou te ver voeren u uit te leggen wat de historische achtergronden van deze legende zijn. Als u daarin geinteresseerd bent, raden wij u aan het boekje "Eens door Euroop vermaard" aan te schaffen, verkrijgbaar bij de ingang. De restauratie van dit bord kwam eind 1979 gereed, tegelijk met het bord dat de wordingsgeschiedenis van het orgel vermeldt en dat nu een plaats heeft gekregen aan de noordmuur, bij de orgelgalerij. Naast dit "orgelbord" hangt nog een ander bord over de Henneberglegende, dat vroeger in de Loosduinse herberg hing en in rijm hetzelfde verhaal vertelt. Het is een bord van de rederijkerskamer die als een van zijn "lijfspreuken" de zinsnede "Door Duynen bevryt" had. In 1992 is voorin de kerk naast de preekstoel een grafsteen in de vloer gemetseld, herinnerend aan het feit dat de gravin in 1267 stierf en in deze kerk is begraven. Omroep West legt uit waarom de Abdijkerk in Loosduinen eeuwenlang een bedevaartsoord was voor onvruchtbare vrouwen.
Gedenkstenen Behalve de grafsteen die herinnert aan het feit dat de gravin van Henneberg in 1267 stierf en in deze kerk is begraven, zijn er nog andere gedenkstenen. Achter in de kerk vindt u een gedenkplaat over Richard Harding (1593–1658). Hij bekleedde een hoge functie aan het Engelse hof en was bevriend met Barbara Aylesbury, een hofdame van Mary Stuart, de vrouw van stadhouder Willem II. In 1654 overleed Barbara en werd zij in de Abdijkerk begraven. Na haar dood bezocht Harding regelmatig zijn enige dochter te Honselaersdijk. Tijdens zo’n bezoek overleed hij en werd hij in de Abdijkerk naast zijn vriendin Barbara begraven. Hij wordt op de gedenkplaat geroemd als een trouw dienaar van Koning Charles II, die na lange omzwervingen in ballingschap rust heeft gevonden in een beter vaderland. Eveneens achter in de kerk - naast de ingang - vindt u een heel bijzondere en fraaie grafsteen, nu ingemetseld in de muur. Deze werd in 1908 gevonden in het zand op de plek waar toen het dwarsschip werd gebouwd. In veel kerken werden dergelijke stenen in de tijd van de Franse Revolutie volledig vernield. Op de steen ziet u de wapens van de adellijke families De Raet en Van der Does. Tenslotte vindt u hier de plaquette van ds. Van Evert (1903-1943). Deze is afkomstig uit de Bethelkerk. Het wil de gedachtenis levend houden aan ds. Frits van Evert, de eerste predikant van de Loosduinse Bethelkerk. Hij stierf in kamp Vught op 31 januari 1943.
Welkom in de Abdijkerk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Op deze pagina vertellen we iets over de diverse wandborden en gedenkborden. Allereerst het bord dat de Abdijkerk beroemd maakte tot ver over de landsgrenzen.
Het Hennebergbord -1- Aan de zuidmuur van de kerk hangt een bord dat Loosduinen beroemd heeft gemaakt tot over de grenzen. Het vertelt - rechts in het Latijn, links in het Nederlands - de legende van de gravin van Henneberg. Deze gravin (13e eeuw) had een vrouw beledigd die van een tweeling was bevallen door erop te zinspelen dat zij een minnaar zou hebben. In die tijd werd het krijgen van een tweeling namelijk als een teken van ontrouw gezien. De vrouw werd woedend en wenste, ziende dat de gravin zwanger was, dat deze evenveel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn - daarmee insinuerend dat de gravin 365 minnaars had! Volgens de legende beviel de gravin inderdaad van 365 kinderen, die in deze kerk door de bisschop van Utrecht werden gedoopt. Helaas stierven zowel moeder als kroost een uur na de geboorte; zij werden in deze kerk begraven.
Het Hennebergbord -2- Eeuwenlang zijn de tentoongestelde doopbekkens een trekpleister geweest, met name voor vrouwen die geen kinderen konden baren: het aanraken van de doopbekkens zou de vruchtbaarheid bevorderen. Het zou te ver voeren u uit te leggen wat de historische achtergronden van deze legende zijn. Als u daarin geïnteresseerd bent, raden wij u aan het boekje "Eens door Euroop vermaard" aan te schaffen, verkrijgbaar bij de ingang. De restauratie van dit bord kwam eind 1979 gereed, tegelijk met het bord dat de wordingsgeschiedenis van het orgel vermeldt en dat nu een plaats heeft gekregen aan de noordmuur, bij de orgelgalerij. Naast dit "orgelbord" hangt nog een ander bord over de Henneberg-legende, dat vroeger in de Loosduinse herberg hing en in rijm hetzelfde verhaal vertelt. Het is een bord van de rederijkerskamer die als èèn van zijn "lijfspreuken" de zinsnede "DOOR DUYNEN BEVRIJDT" had.
Gedenkplaten Achter in de kerk vindt u een gedenkplaat over Richard Harding (1593–1658). Hij bekleedde een hoge functie aan het Engelse hof en was bevriend met Barbara Aylesbury, een hofdame van Mary Stuart, de vrouw van stadhouder Willem II. In 1654 overleed Barbara en werd zij in de Abdijkerk begraven. Na haar dood bezocht Harding regelmatig zijn enige dochter te Honselaersdijk. Tijdens zo’n bezoek overleed hij en werd hij in de Abdijkerk naast zijn vriendin Barbara begraven. Hij wordt op de gedenkplaat geroemd als een trouw dienaar van Koning Charles II, die na lange omzwervingen in ballingschap rust heeft gevonden in een beter vaderland. Eveneens achter in de kerk - naast de ingang - vindt u een heel bijzondere en fraaie grafsteen, nu ingemetseld in de muur. Deze werd in 1908 gevonden in het zand op de plek waar toen het dwarsschip werd gebouwd. In veel kerken werden dergelijke stenen in de tijd van de Franse Revolutie volledig vernield. Op de steen ziet u de wapens van de adellijke families De Raet en Van der Does. Tenslotte vindt u hier de plaquette van ds. Van Evert (1903-1943). Deze is afkomstig uit de Bethelkerk. Het wil de gedachtenis levend houden aan ds. Frits van Evert, de eerste predikant van de Loosduinse Bethelkerk. Hij stierf in kamp Vught op 31 januari 1943.